A körforgalmakkal kapcsolatos tudnivalók

2. A körforgalom megközelítése, és az azon való továbbhaladás

A körforgalmat előre tábla jelzi.

Útburkolati jelek figyelmeztetnek a sebesség csökkentésre.

A "Körforgalom" táblával egyidejűleg, Magyarországon minden esetben van kihelyezve elsőbbséget szabályzó tábla. Ez azt jelzi, hogy a körforgalom úttestén haladó járműveknek elsőbbségük van a körforgalomba behajtó járművekkel szemben.

E szabály alól egy kivétel van, amikor villamos keresztezi a körforgalmat. A villamos ugyanis elsőbbséget élvez a körforgalom úttestén haladókkal szemben.

Európában vannak olyan körforgalmak, ahol nincs kihelyezve elsőbbséget szabályzó tábla. Ez esetben a "jobbkéz szabály" érvényes, ami azt jelenti, hogy a körforgalomban haladó elsőbbséget ad, a neki jobbról érkező, körforgalomba behajtó jármű részére. Mivel ez a szabályozás a nagy forgalmú csomópontokban "beduguláshoz" vezet, egyre kevésbé alkalmazzák.

A körforgalomba való behajtást irányjelzővel nem kell jelezni, de nem is tiltott abban az esetben, ha ezzel a közlekedés többi résztvevőjének plusz információt szolgáltatunk. A körforgalomból való kihajtást minden esetben irányjelzővel jelezni kell.

Amennyiben párhuzamos közlekedésű úton közelítjük meg a körforgalmat, a következőkre kell figyelni koncentrikus kialakítású körforgalom esetén:

  • ha a legelső kihajtó ágon szeretnénk a körforgalmat elhagyni, mindenképp a külső sávból kell megközelíteni, a körforgalom külső sávjába kell érkezni, majd a körforgalmat az első kihajtónál elhagyni.

  • ha a második vagy a harmadik kihajtónál szeretnénk elhagyni a körforgalmat, akkor a megközelítést megtehetjük a belső forgalmi sávból is (bár ez nem kötelező). Ekkor a körforgalom belső forgalmi sávjába kell érkezni, de a kihajtás előtt a külső forgalmi sávba kihaladva készülhetünk fel a körforgalom elhagyására. A koncentrikus kialakítású körforgalom esetén a körforgalmat a belső forgalmi sávból elhagyni tilos! Kihajtani a külső forgalmi sávból kell.

A fényjelzőkészülékkel szabályozott körforgalmak ettől annyiban térnek el, hogy a továbbhaladás sorrendjét a fényjelző készülék szabályozza, és nem pedig az elsőbbséget szabályozó táblák. A körforgalomba történő be, illetve kihajtást a fent leírtaknak megfelelően kell alkalmazni.

Jelentős kerékpáros forgalom esetén, a körforgalom körül alakíthatnak ki kerékpárutat, amely a körforgalom úttestétől különálló, kétirányú kerékpáros forgalmat bonyolít le. Ez esetenként lehet gyalog- és kerékpárút is egyben, ahol még a gyalogosok továbbhaladását is figyelembe kell venni. A továbbhaladás elsőbbségét kétféle módon szabályozhatják:

  1. A kerékpárúton haladónak elsőbbsége van, a körforgalomba be-, illetve kihajtókkal szemben. A behajtóknak azért, mert ezt tábla egyértelműen jelzi. A körforgalomból kihajtóknak pedig azért, mert irányváltoztató járművel elsőbbséget kell adni az irányt nem változtató jármű részére.

    VIGYÁZAT!!! A kerékpáros mindkét irányból érkezhet, ezért mindenképen mindkét irányba kell tekinteni.

  1. A kerékpárúton haladónak "Elsőbbségadás kötelező" jelzőtábla van kihelyezve, ami kötelezi a kerékpárost arra, hogy az úton haladó jármű részére az elsőbbséget megadja.

Mindkét esetben fontos, hogy a közlekedő felek igyekezzenek szemkontaktust felvenni, a másik fél szándékát figyelemmel kísérni, és szükség esetén türelmet, készséges együttműködést tanúsítani.

<- 1. A körforgalom története, meghatározása, fajtái3. A spirális és a turbó körforgalom ->

© Kotra Kft.