Betöltés...

KRESZ

A közúti közlekedés szabályai

1/1975. (II. 5.) KPM-BM EGYÜTTES RENDELET
A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS SZABÁLYAIRÓL

Hatályos: 2023.01.01 -

A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele, hogy a közlekedési szabályokat mindenki megtartsa és számíthasson arra, hogy azokat mások is megtartják. Emellett szükséges az is, hogy a közlekedés résztvevői előzékenyek és türelmesek legyenek egymással szemben.

A közúti közlekedés szabályait - a Kormány felhatalmazása alapján - a következők szerint állapítjuk meg.

I. RÉSZ Bevezető rendelkezések

1. § A rendelet hatálya
2. § Fogalmak
3. § A közlekedésben résztvevőkre vonatkozó általános rendelkezések
4. § A járművezetés személyi feltételei
5. § A járművek közlekedésben való részvételének a feltételei

II. RÉSZ Közúti jelzések

6. § A rendőr jelzései
7. § A jelzőőr jelzései
8. § A gyalogosforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek
9. § A járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek
10. § A közúti jelzőtáblákra vonatkozó közös rendelkezések
11. § Útvonaltípust jelző táblák
12. § Az elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák
13. § Utasítást adó jelzőtáblák
14. § A járművek forgalmára vonatkozó tilalmi jelzőtáblák
15. § Megállási és várakozási tilalmat jelző táblák
16. § Veszélyt jelző táblák
17. § Tájékoztatást adó jelzőtáblák
18. § Útburkolati jelek
19. § Vasúti átjárót biztosító jelzőberendezések
20. § Egyéb közúti jelzések
20/A. § Egyes közúti jelzésekre vonatkozó külön rendelkezések

III. RÉSZ A gyalogosokra és a járművek utasaira vonatkozó szabályok

21. § Gyalogosok közlekedése
22. § Gyalogosok zárt csoportjának a közlekedése
23. § A járművek utasaira vonatkozó szabályok

IV. RÉSZ A járműközlekedésre vonatkozó szabályok

I. fejezet A járműközlekedés általános szabályai

24. § Elindulás
25. § Haladás az úton
26. § Sebesség
27. § Követési távolság
28. § Elsőbbség az útkereszteződésben
29. § Irányváltoztatás, irányjelzés
30. § Hangjelzés
31. § Bekanyarodás
32. § Kitérés
33. § Megfordulás, hátramenet
34. § Előzés
35. § Kikerülés
36. § Párhuzamos közlekedés
37. § Közlekedés autópályán és autóúton
38. § Közlekedés villamospályával ellátott úttesten
39. § Közlekedés vasúti átjáróban
39/A. § Közlekedés lakó-pihenő övezetben
40. § Megállás
41. § Várakozás
42. § Magatartás a megkülönböztető vagy figyelmeztető jelzéseket használó járművekkel szemben
42/A. § Magatartás veszélyes anyagot szállító járművekkel szemben
43. § Magatartás a gyalogosokkal szemben

II. fejezet A járművek kivilágítása

44. § A forgalomban részt vevő járművek kivilágítása
45. § Az álló járművek kivilágítása

III. fejezet A járművek terhelése

46. § Személyszállítás
47. § Teherszállítás

IV. fejezet Egyes járműfajták közlekedésére vonatkozó külön szabályok

48. § A közlekedésben való részvétel külön feltételei
49. § Megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművek
50. § Figyelmeztető jelzést használó járművek
51. § Útvonalengedélyhez kötött járművek
51/A. § A mozgáskorlátozottak külön engedélye és jelzése
52. § Veszélyes anyagot szállító járművek
53. § Villamosok, trolibuszok és közhasználatú autóbuszok
54. § Kerékpárok és segédmotoros kerékpárok
55. § Állati erővel vont járművek és kézikocsik

V. fejezet Rendkívüli események

56. § Műszaki hiba
57. § Elromlott jármű vontatása
58. § Közúti baleset
59. § A járművek eltávolítása

V. RÉSZ Vegyes rendelkezések

60. § A járművet javító műhelyre vonatkozó rendelkezések
61. § A járművek üzembentartóira vonatkozó külön rendelkezések
62. § Állatok hajtása (vezetése)
63. § Az utak igénybevételével kapcsolatos egyéb szabályok

VI. RÉSZ Záró rendelkezések

64. § Hatálybalépés
65. § A járművekre vonatkozó átmeneti rendelkezések
65/A. §
66. § A közúti jelzésekre vonatkozó átmeneti rendelkezések
67. § Az Európai Unió jogának való megfelelés

1. SZÁMÚ FÜGGELÉK az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelethez

I. Az úttal kapcsolatos fogalmak
II. A közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak
III. A közúti forgalommal kapcsolatos fogalmak

2. SZÁMÚ FÜGGELÉK az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelethez